1478dbb4df39522a86dba0b6f799717d70c4194b

הכנס ה-30 של האגודה הישראלית לכלכלה יוצא לדרך, ונקיים אותו שוב כבשנה שעברה במלון דן פנורמה בתל אביב, שמציע סביבה נעימה במיוחד לקיום הכנס.

תכנית הכנס פותחת בהרצאה ע"ש דן פטינקין, הניתנת השנה (בעברית) על ידי פרופ' יואל מוקיר מאוניברסיטת נורת'ווסטרן, מרצה שובה עניין, מחשובי ההיסטוריונים הכלכליים בעולם, שמחקריו פורצי הדרך על המהפכה התעשייתית שופכים אור חדש על תהליכים של תיעוש וחדשנות טכנולוגית. נושא הרצאתו: "תעלומת נידהם: סין, אירופה, ותחילת הצמיחה הכלכלית בעולם."

נגידת בנק ישראל החדשה, ד"ר קרנית פלוג, תישא את הרצאת הנגיד(ה) זו לה הפעם הראשונה בכנס האגודה, ובוודאי נמצא עניין רב בדבריה—על מצב המשק עכשיו ובעתיד, ועל מדיניות הבנק.

במרכז הכנס, כבכל שנה, מספר רב של מושבים מקצועיים, שבו יציגו חברי האגודה את מחקריהם החדשים, רובם על כלכלת ישראל, בכל התחומים, בצד מבחר מחקרים תיאורטיים. בין נושאי המושבים: מקרו-כלכלה מוניטרי ופיסקלי; מחקרים מיקרו כלכליים על שוק עבודה, על כלכלת חינוך וכלכלת בריאות, על כלכלת סביבה ומשאבים, על עוני, אי-שוויון ומדיניות רווחה; מחקרים על שוק הנדל"ן, על בנקאות ושווקים פיננסיים ועל ריכוזיות ורגולציה; על מכרזים ותחרויות ועל כלכלה ניסויית והתנהגותית; על נתונים חדשים זמינים למחקר; ומושב מיוחד לרגל ששים שנה לבנק ישראל ומאה שנה לבנק הפדרלי של ארה"ב על תולדות הבנקאות המרכזית בשיתוף עם האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית.

ובנוסף על אלה מספר פאנלים עם בכירי הכלכלנים הציבוריים, מהאקדמיה, הממשלה והמגזר העסקי על נושאים העומדים במרכז סדר היום הציבורי.

זו הזדמנות יחידה במינה בלוח השנה לכלכלנים מקצועיים מכל תחומי העשייה—באקדמיה, במגזר הציבורי ובמגזר העסקי, ולסטודנטים לתארים מתקדמים—לקחת פסק זמן מהמולת היום-יום ולהתעדכן על הנעשה בתחומי מחקר החשובים לעבודתם: לבחור מבין עשרות המחקרים על כלכלת ישראל המוצגים בכנס את אלה המעניינים אותם, ולהחליף דעות ורשמים עם עמיתים ישנים וחדשים—בהרצאות, סביב השולחן בארוחת צהריים או על כוס קפה.

בשמי ובשם מועצת האגודה,

פרופ' משה יוסטמן

נשיא האגודה הישראלית לכלכלה